ล็อต :

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
ASPHALT FINISHER / NIIGATA
รุ่น :
NFB6W1
ซีเรียล :
NFB6W10366
จำนวนคนดู :
64,398
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
CLEANING MACHINE / HOWA
รุ่น :
HF63A
ซีเรียล :
34416
จำนวนคนดู :
41,181
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
WHEEL LOADER / KOMATSU
รุ่น :
507
ซีเรียล :
J01-51442
จำนวนคนดู :
64,495
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
WHEEL LOADER / MITSUBISHI
รุ่น :
HL708
ซีเรียล :
H5-0196
จำนวนคนดู :
36,509
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
AIR BREAKER / NO BRAND
รุ่น :
BR522
ซีเรียล :
22180196
จำนวนคนดู :
41,120
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
AIR COMPRESSOR / AIRMAN
รุ่น :
PDS130SC-5C3
ซีเรียล :
B3C5C-32678
จำนวนคนดู :
41,174
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :