ล็อต :

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
BUS / HINO
รุ่น :
***
ซีเรียล :
FG1JPPA-10350
จำนวนคนดู :
583
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
CARGO TRUCK / ISUZU
รุ่น :
NKR71LY52A
ซีเรียล :
NKR71LY52A3-7100251
จำนวนคนดู :
583
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
PRIME MOVER / MITSUBISHI
รุ่น :
FM65FF1RDH1
ซีเรียล :
MMGFM65F15C000205
จำนวนคนดู :
583
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :