ล็อต :

DT001

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
PICK UP / MITSUBISHI
รุ่น :
STRADA
ซีเรียล :
MMTONK64F3F000160
จำนวนคนดู :
112,501
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

DT002

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
FORKLIFT / MITSUBISHI
รุ่น :
FD35
ซีเรียล :
F19A-00546
จำนวนคนดู :
164,581
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

DT003

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
FORKLIFT / KOMATSU
รุ่น :
FD35-4
ซีเรียล :
M103B-123479
จำนวนคนดู :
164,590
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

DT004

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
FORKLIFT / TOYOTA
รุ่น :
3FD50
ซีเรียล :
3FD60-10307
จำนวนคนดู :
164,602
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

DT005

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
MANLIFT / TADANO
รุ่น :
AC-185-1-80101
ซีเรียล :
095401
จำนวนคนดู :
164,652
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

DT006

THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
MOTOR GRADER / CATERPILLAR
รุ่น :
120G
ซีเรียล :
87V04781
จำนวนคนดู :
95,575
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :