ล็อต :

EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
CLEANING MACHINE / HOWA
รุ่น :
HF66A
ซีเรียล :
HF66A-60489
จำนวนคนดู :
62,780
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
HYD. EXCAVATOR / KOBELCO
รุ่น :
SK135SR
ซีเรียล :
YY04-06701
จำนวนคนดู :
64,565
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
HYD. EXCAVATOR / KOMATSU
รุ่น :
PC120-6E
ซีเรียล :
PC120-065570
จำนวนคนดู :
64,530
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
HYD. EXCAVATOR / KOMATSU
รุ่น :
PC120-8
ซีเรียล :
*KMTPC202L02081112*
จำนวนคนดู :
0
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
HYD. EXCAVATOR / KOMATSU
รุ่น :
PC128US-8
ซีเรียล :
*KMTPC189C01021084*
จำนวนคนดู :
0
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :

ล็อต :

EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%
หมวดสินค้า/ยี่ห้อ :
MINI EXCAVATOR / KUBOTA
รุ่น :
U-40-3
ซีเรียล :
10892
จำนวนคนดู :
0
จำนวนคนบิด :
0
ราคาขั้นต่ำ :